რგოლებიZURA: MAINTERESEBS AK ROM SIMGERAA VISIA :)

Natakhtari: simgeras mgeris KT Tunstall - Hold On